Assemblea extraordinària per aprovar la reforma i modificació dels Estatuts

 

Com ja us havíem anunciat en passades assemblees, la Junta Directiva de l’AMC, mitjançant una comissió organitzada per a tal finalitat, ha estat treballant durant els darrers mesos en la reforma i modificació dels Estatuts de l’Associació de Museòleg per tal d’adequar-los a la nova llei que regula el règim legal d’associacions i fundacions a Catalunya (Llei 4/2008 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques). La dita llei obliga a les associacions a modificar els seus estatuts per tal d’adaptar-los a la nova regulació, així com la seva posterior inscripció al registre abans de la finalització de l’any en curs.

En aquest sentit, s’han adaptat els estatuts de l’AMC vigents des de l’any 1995. Com podreu comprovar, la majoria de modificacions són d’ordre legal i responen a la necessitat d’adaptació a la nova llei en temes com el funcionament, l’organització o la definició dels òrgans de govern i les seves atribucions. Amb tot, i aprofitant la necessitat de canvis, també hem introduït algunes modificacions amb l’objectiu de millorar el funcionament intern de l’AMC i la seva regulació en alló referent a modalitats d’associats o a l’elecció dels càrrecs de la Junta.

Per tal de sotmetre’ls a la vostra aprovació en la propera assemblea extraordinària, fixada per al proper 15 de desembre de 2012, us els fem arribar adjunts a l’avançada, per tal que pugeu valorar-los i aportar les esmenes que creieu convenients.

En cas de voler presentar esmenes, teniu temps per a fer-nos-les arribar fins quatre dies abans de l’assemblea extraordinària, tancant-se el termini el proper dimecres 12 de desembre a les 12 del matí. Així mateix, us recordem que en cas de voler presentar esmenes el mateix dia de l’assemblea, aquestes només seran acceptades per escrit.

Deixa un comentari