Premi Modalitat A
EXPOSICIONS TEMPORALS

Premi Modalitat B
EXPERIÈNCIES I ACTIVITATS

Premi Modalitat C
PROJECTES DE CREACIÓ O REFORMA INTEGRAL DE MUSEUS I EQUIPAMENTS PATRIMONIALS