La Junta Directiva de l’AMC ha fet públic el següent comunicat sobre la situació generada pel litigi que afecta els béns propietat de la Generalitat de Catalunya i del Museu Nacional d’Art de Catalunya, i exposats al MNAC i al Museu de Lleida.

En relació amb els esdeveniments succeïts en referència dels objectes procedents del monestir de Santa Maria de Sixena, propietat de la Generalitat de Catalunya i del Museu Nacional d’Art de Catalunya, i dipositats al Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu de Lleida, l’Associació de Museòlegs de Catalunya vol manifestar el ferm suport a la tasca desenvolupada per aquests equipaments en la conservació, l’estudi i la divulgació dels seus respectius fons i, molt especialment, la defensa de la unitat de col·lecció que els ha permès articular un discurs ric i coherent sobre més de 800 anys d’història de la corona d’Aragó i el territori històric del bisbat de Lleida.

Igualment, instem al govern de la Generalitat de Catalunya, a exhaurir les vies jurídiques per resoldre el litigi que afecta aquestes col·leccions, atès que considerem que la sentència 48/2015 del tribunal d’Osca encara no és ferma i no s’ha d’executar fins la resolució dels recursos interposats per la Generalitat al jutjat d’Osca i al Tribunal Constitucional. Desaprovem, en conseqüència, les accions i els missatges que, des de la conselleria de Cultura, insten al lliurament d’aquests béns, tot avançant-se a la resolució dels recursos.

Finalment, demanem al Govern el compliment inexcusable de la legislació en matèria de patrimoni cultural i museus vigent al nostre país, que estableix la seva obligació de tenir cura de tots els béns que són de la seva propietat i de vetllar per la seva conservació i gaudi públic, obligació que recau de ple sobre aquests objectes atesa la legitimitat de la seva adquisició i la seva inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Barcelona – Lleida, 10 de juliol de 2016.

 

 

Deixa un comentari