Convocatòria del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a de registre del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

 

Convocatòria del procés de selecció, com a personal laboral amb possible baixa per IT i posterior contracte temporal de substitució per maternitat, pertanyent al grup A d’un tècnic/a de Registre.

Trobareu tota la informació relacionada a l’enllaç de la convocatòria:

 – Convocatòria