Convocatòria Institut de Cultura de Barcelona 

 

Anunci del DOGC sobre la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva, per concurs de mèrits, d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 de la família professional General (GE), adscrit a la Direcció de Promoció de Sectors Culturals de l’Institut de Cultura de Barcelona (exp. 2/2017-CI).

Trobareu tota la informació relacionada a l’enllaç de l’anunci:

 – Anunci

 

Convocatòria Museu del Monestir de Pedralbes

 

Anunci del DOGC sobre la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva, per concurs de mèrits, d’un lloc de treball de cap de departament 2 de la família professional General (GE) adscrit al monestir de Pedralbes de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de Cultura de Barcelona (exp. 3/2017-CI).

Trobareu tota la informació relacionada a l’enllaç de l’anunci:

 – Anunci