Comunicat de la Junta Directiva de l’AMC

Barcelona, 4 de febrer de 2015

Des de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, volem manifestar el nostre desacord per la filtració d’informació referent al procés de proveïment de la Direcció del Museu de Lleida que es va produir ahir a través d’un mitjà digital.

Atès que aquest concurs encara no s’ha clos, entenem que la difusió de qualsevol informació fora de la legalment permesa, vulnera l’anonimat dels participants en el procediment i els seus drets més elementals en matèria de protecció de dades, alhora que podria condicionar les deliberacions del tribunal.

Així mateix, esperem dels òrgans que regeixen aquest procediment les explicacions públiques pertinents sobre aquesta filtració.

Junta Directiva de l’AMC

Deixa un comentari