Convocatòria Director/a del Museu de l’Empordà de Figueres

 

Podeu consultar aquí l’Anunci d’aprovació de les bases que regiran les proves selectives d’un lloc de treball de director del Museu de l’Empordà, mitjançant el sistema de concurs, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (22/11/2016).