L'Associació de Museòlegs de Catalunya s'estructra mitjançant els següents òrgans de govern:

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i la composen tots els socis convocats a l’efecte. Les seves reunions ordinàries se celebren un cop a l’any.
La Junta Directiva és composada pel/per la president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i per deu vocals, elegits biennalment per l’Assemblea General.
L’Associació està integrada per quatre seccions territorials (Barcelona, Girona, Lleida, i Tarragona), les quals gaudeixen de plena autonomia de gestió i organització.
Per a estudiar i analitzar alguns temes específics, la Junta pot crear o impulsar comissions i grups de treball específics, que integren tant membres de la Junta com altres membres de l’associació que ho desitgin.
Olga López i Miguel (Presidenta)
A
Mònica Borrell i Giró (Vicepresidenta)
A
Guillem Mundet i Genís (Secretari)
A
Elisenda Casanova i Querol (Tresorera)
A
Carme Clusellas i Pagès (Vocal)
A
Francesca Garcia Almagro (Vocal)
A
Txema Romero Martínez (Vocal)
A
Mireia Rosich i Salvó (Vocal)
A
Xavier Fornos i Sabaté (Vocal)
A
Neus Ribas i San Emeterio (Vocal ST Barcelona)
A
Joan Vicens i Tarré (Vocal ST Girona)
A
Jesús Navarro i Guitart (Vocal ST Lleida)
A
Ester Magriñà (Vocal ST Tarragona)
Carme Clusellas i Pagès (Presidenta)
A
Olga López i Miguel (Vicepresidenta)
A
Guillem Mundet i Genís (Secretari)
A
Elisenda Casanova i Querol (Tresorera)
A
Francesca Garcia Almagro (Vocal)
A
Carles Marfà i Riera (Vocal)
A
Mònica Borrell i Giró (Vocal)
A
Txema Romero Martínez (Vocal)
A
Neus Ribas i San Emeterio (Vocal ST Barcelona)
A
Joan Vicens i Tarré (Vocal ST Girona)
A
Jesús Navarro i Guitart (Vocal ST Lleida)
A
Ester Magriñà (Vocal ST Tarragona)
Carme Clusellas (Presidenta)
A
Olga López (Vicepresidenta)
A
Elisenda Casanova (Tresorera)
A
Guillem Mundet (Secretari)
A
Conxita Gil
A
Neus Ribas
A
Francisca Garcia
A
Carles Marfà
A
Jaume Massó
A
Jesús Navarro
A
Núria Serrat
A
Joan Vicens
Carles Marfà i Riera (President)
A
Carme Clusellas i Pagès (Vicepresidenta)
A
Elisenda Casanova i Querol (Tresorera)
A
Joan Vicens i Tarré (Secretari)
A
Pere Izquierdo Tugas (Vocal)
A
Mireia Mayolas i Creixams (Vocal)
A
Jordi Montlló i Bolart (Vocal)
A
Guillem Mundet i Genís (Vocal)
A
Montserrat Trias i Guillén (Vocal)
A
Domènec Ferran i Gómez (Vocal S.T. Barcelona)
A
Gerard Martí i Estrada (Vocal S.T. Tarragona)
A
Jesús Navarro i Guitart (Vocal territorial S.T. Lleida)
A
Gemma Carbó i Ribugent (Vocal S.T. Girona)