Enquesta 2014 als visitants dels museus de Barcelona

 

Ahir es va fer pública l’enquesta al públic dels museus que l’ICUB elabora des del 2011. Qualsevol acció que contribueix a conèixer millor els usuaris del equipaments patrimonials constitueix una eina fonamental per al desenvolupament de les nostres tasques, i en aquest sentit cal aplaudir la iniciativa. 

Tanmateix, com veureu, només abasta 11 museus, una mostra de representativitat qüestionable atès el nombre i sobretot les característiques dels museus triats (museus de titularitat municipal?, museus de Barcelona?, museus triats en funció del nombre de visites? dels recursos econòmics i humans dels que disposen?…)

Caldria aprofundir els anàlisis per a que veritablement siguin útils tant per a la gestió dels equipaments que du a terme la professió com per a la planificació de les polítiques museístiques que la ciutadania demana.

Podeu consultar el document en aquest enllaç

Deixa un comentari