El Consell de Ministres aprova el Projecte de Llei per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural immaterial

 

El Consell de Ministres va aprovar la remissió a les Corts generals del projecte de llei de protecció del patrimoni cultural immaterial. Mitjançant aquesta llei es regula expressament la matèria i es dota la Administració  general de l’estat de mecanismes per protegir les manifestacions que integren el patrimoni cultural immaterial.

Més info en aquest enllaç

 

Deixa un comentari