Altres publicacions

[quote align="center" color="#COLOR_CODE"]Zona Pública és un butlletí electrònic publicat per l’AMC entre 2005 i 2007 amb l’objectiu de generar una plataforma per al foment de la recerca entorn els públics i la difusió dels treballs que s’e... Seguir llegint

  • Per: AMC

Llibres editats per l’AMC

[quote align="center" color="#COLOR_CODE"]Els Manuals de Museologia són una proposta editorial de l’Associació de Museòlegs de Catalunya que neix amb la voluntat d’oferir als professionals dels museus un repertori de mètodes, criteris i respost... Seguir llegint

  • Per: AMC

Publicacions periòdiques

[quote align="center" color="#COLOR_CODE"]Mnemòsine és una revista especialitzada en museologia i museografia, que va néixer per omplir el buit existent a Catalunya en aquest tipus de publicacions. El primer número és va publicar l’any 2004. Act... Seguir llegint

  • Per: AMC