Informació de la publicació

  • TÍTOL

    Manuals de Museologia

  • NÚMEROS PUBLICATS

    1

  • ANYS DE PUBLICACIÓ

    2012

Els Manuals de Museologia són una proposta editorial de l’Associació de Museòlegs de Catalunya que neix amb la voluntat d’oferir als professionals dels museus un repertori de mètodes, criteris i respostes concretes per a facilitar la pràctica de la professió.

La Il·luminació als Museus

La Il·luminació als Museus és el primer d’aquests manuals i recull bona part de les ponències presentades a les I Jornades Tècniques sobre museus," La il·luminació als museus", organitzades per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran i el Museu de Lleida. Diocesà i comarcal (Museu de Lleida, 3 i 4 de novembre de 2010).

El manual, que inclou traducció al castellà, s’ha pensat com a manual pràctic que permet a través de diversos articles, conèixer i aprofundir en conceptes tècnics i bàsics sobre la llum i les seves particularitats físiques, font de il·luminació i tipologies de lluminàries actuals. Alhora, aporta elements de reflexió sobre l’evolució dels sistemes d’il·luminació en els museus al llarg de les ultimes dècades, i defineix bases metodològiques i criteris generals per facilitar el correcte disseny d’un projecte d’il·luminació i l’elecció del sistema d’il·luminació més adient segons els diferents espais expositius, sense perdre de vista el necessari equilibri entre la preservació i la presentació, entre la conservació i l’exposició.

Coordinació científica: Miguel Àngel Rodriguez Lorite i Alberto Velasco

Autors: Joaquim Adell Calduch, Cristina Camps Colomer, Fernando Muñoz Gómez, Raquel Puente García i Miguel Angel Rodriguez Lorite.

Edició: Associació de Museòlegs de Catalunya

Publicació editada a rel de les I Jornades Tècniques sobre Museus La Il·luminació als museus, organitzades pel SAM dels Museus de Lleida: diocesà i comarcal i la Xarxa de Museus les Terres de Lleida i Aran (Museu de Lleida, 3 i 4 de novembre de 2010).

Primera edició: juny de 2012.

Amb el suport de: Direcció General del Patrimoni Cultural

Amb la col·laboració de: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal i Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

Preu: Socis: 10 euros / No socis: 15 euros

Tots aquells que desitgeu adquirir el manual, heu de fer un ingrés o transferència pel seu import al nostre compte corrent de La Caixa: 2100 0707 31 0200213783

A continuació ens haureu d’enviar un missatge a amc@amc.cat informant-nos de l’ingrés o transferència i donant-nos l’adreça postal on us hem d’enviar el manual. Quan ho rebem, us l’enviarem per correu postal.