Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa. Compareixença

 

El Parlament de Catalunya està tramitant el Projecte de Llei d’Agilitat i Reestructuració Administrativa (tram. 200-00009/09). Dins del procediment legislatiu existeix la possibilitat que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes que els dits grups puguin recollir i incorporar en el text final de la llei. La compareixença, que es va esdevenir el passat dijous 15 de setembre, es va efectuar conjuntament amb altres representants del sector de la Cultura de Catalunya. D’aquesta compareixença, així com de tota la sessió informativa, en podeu veure els videos i el resum de tota la seqüència al web de Canal Parlament, del qual us adjuntem el link:

 

Deixa un comentari