L’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) és una associació cultural sense ànim de lucre que aplega diferents professionals dels museus i del patrimoni cultural de Catalunya. Està estructurada en quatre seccions territorials - Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona- i representa al major nombre de professionals del sector.
A
L'AMC va ser fundada el 1995, i va integrar l’Associació de Museòlegs de les Comarques de Girona i el grup de Museòlegs del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, així com l’experiència de l’Associació de Treballadors de Museus de Catalunya, creada l’any 1982.
A
L’AMC avui actua com a interlocutora del sector davant les administracions i és present als òrgans consultius vinculats a la gestió patrimonial. Desenvolupa un ampli ventall d’activitats formatives i de reflexió, que culminen en la seva producció editorial, amb l’edició de la col·lecció Manuals de Museologia i la revista de Museologia de Catalunya Mnemòsine.
A
Des del 2005, l’AMC promou els Premis AMC de Museologia, uns guardons per al reconeixement de les trajectòries i projectes professionals més destacats de Catalunya.

L’AMC va aprovar els actuals estatuts a l’Assemblea general extraordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2012, a Barcelona. Podeu consultar els estatuts en el següent document:

Treballem per a la millora i promoció dels museus, el patrimoni de Catalunya i els professionals del sector.

Objectius


 • Potenciar la figura dels museòlegs i col·laborar en el reconeixement social de la professió.
 • Vetllar per la defensa dels drets i interessos professionals.
 • Fomentar la comunicació i la relació entre els museòlegs oferint fòrums de debat.
 • Impulsar la formació professional permanent.
 • Contribuir al correcte funcionament dels museus de Catalunya.
 • Fomentar la salvaguarda i l’ús social sostenible del patrimoni cultural i natural de Catalunya.
 • Fomentar la participació de la professió en els òrgans de gestió i decisió sobre els museus i el patrimoni català.

Serveis


 • Formació continuada a través de cursos, tallers i jornades.
 • A
 • Activitats i visites tècniques gratuïtes.
 • A
 • Defensa dels interessos professionals.
 • A
 • Descomptes en publicacions especialitzades, pròpies i d’altres.
 • A
 • Descomptes en activitats i cursos especialitzats.
 • A
 • Avantatges en l’accés als museus i exposicions de Catalunya.
 • A
 • Descomptes en publicacions museístiques.
 • A
 • Informació continuada de l’actualitat museística i professional.
 • A