ÀREA DE SOCI

NOTÍCIES

COMUNICAT

Comunicat de la Junta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya davant del nomenament de la nova directora del Born Centre de Cultura i Memòria.

L’Ajuntament de Barcelona ha fet públic, avui, 31 d’agost de 2021, el nomenament de la nova directora del Born Centre de cultura i Memòria, Sra. Marta Marin-Dómine.


En primer lloc, l’AMC vol fer constar que el procediment de selecció no ha estat un concurs, tal i com afirma la nota publicada per l’Ajuntament, sinó una convocatòria pel procediment de lliure designació, amb tribunal i presentació de projecte. En aquest sentit, l’AMC defensa l’accés a la direcció dels museus mitjançant concursos públics, oberts, amb presentació de projecte i barem de mèrits, i amb tribunals externs, sempre sota els principis de mèrit, capacitat, publicitat, igualtat, transparència i lliure concurrència. D’acord amb la nota de premsa publicada, el perfil de la persona seleccionada no correspon a l’equipament objecte de gestió, el Born, que és un equipament museístic amb un jaciment arqueològic i una exposició permanent amb col·leccions i que, per tant, hauria de ser gestionat per un especialista en patrimoni cultural.


Tot i no ser un museu registrat com a tal, el Born és, simplement, un museu, i per això l’AMC reclama l’aplicació del decret 232/2001 sobre el personal tècnic i directiu de museus, que determina que han de tenir un director/a amb titulació superior universitària i els coneixements necessaris sobre museologia i la temàtica del museu (en aquest cas, la Barcelona medieval i moderna).


Ben cert que l’Ajuntament de Barcelona ha decidit associar el Born amb un programa de reflexió sobre polítiques públiques de memòria, d’abast universal. En aquest sentit, no qüestionem la idoneïtat de la persona seleccionada en quan a expertesa en dirigir un programa com l’esmentat. Però no podem obviar que, abans que res, el Born és un jaciment museïtzat visitable, un equipament patrimonial i, per tant, requereix que la persona que el dirigeixi tingui competències i experiència en col·leccions, en museologia i en patrimoni cultural. La directora del Born no només ha de dirigir un programa de memòria; ha de dirigir tot un museu. I no es dedueix, del CV que s’ha publicat, que la persona seleccionada tingui el perfil necessari.


De la mateixa manera opinaríem si s’hagués escollit un/una arquitecte per dirigir un hospital, un/una enginyer/a per dirigir un jutjat o un/una advocat/essa per dirigir una obra arquitectònica.


Volem denunciar un cop més l’accés a la direcció d’equipaments patrimonials de persones alienes a la professió museística. Com entitat formada per professionals dels museus no podem acceptar aquesta mala praxi, tal i com ja vam manifestar el passat 15 de juliol en relació al nomenament del nou responsable dels espais de memòria de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).


 


Barcelona a 31 d’agost del 2021

Aquesta web utilitza galetes (cookies) propies i de tercers. Política de cookies Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús.