ÀREA DE SOCI

NOTÍCIES

PROCEDIMENTS PROCESSOS SELECCIÓ PROVISIÓ CÀRRECS

COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE CATALUNYA

L’Associació de Museòlegs de Catalunya vol manifestar el rebuig que ha expressat reiteradament respecte als procediments que algunes administracions públiques i ens públics de gestió d’equipaments museístics i patrimonials han adoptat per a la provisió de càrrecs directius. Emparats en un marc jurídic i estatutari que legalitza aquestes actuacions, si bé no les legitima en la nostra opinió, aquests processos no garanteixen ni la transparència ni l’aplicació de criteris de professionalitat, mèrit i capacitat que haurien de ser presents en qualsevol procés que estigui destinat a situar al capdavant d’una institució pública i d’un equip de professionals, a la persona que ha d’assumir una responsabilitat màxima de gestionar i coordinar una institució cultural al servei de la ciutadania.


Al llarg dels darrers anys, un bon nombre d’agents culturals, entitats professionals i representants de diversos sectors culturals de Catalunya i de l’estat espanyol ha expressat la necessitat de convocar concursos públics per a la direcció de les institucions culturals públiques.


Aquesta demanda es basa en la que considerem necessària transparència dels processos de selecció; en l’obligada recerca d’un nivell professional i d’unes competències adequats i contrastats; i en la contribució que un concurs públic aporta al debat de les diferents perspectives que els candidats i candidates plantegen sobre el caràcter de la gestió i l’orientació conceptual dels equipaments, tot fent-se públiques les raons per a la designació de la persona guanyadora del procés.


Sense aquest debat considerem que no és possible operar de forma transparent i rigorosa en una institució museística o patrimonial pública. Aquests arguments han estat assumits ja per moltes administracions, institucions i partits polítics arreu del món. Malauradament, a Catalunya, algunes administracions públiques persisteixen en pràctiques marcades per l’opacitat i la discrecionalitat, que estan absolutament mancades de legitimació, tot i que emparades en la cobertura legal d’unes normes i estatuts generades per elles mateixes i concebudes per a continuar duent a terme pràctiques que la societat del segle XXI rebutja absolutament.


L’Associació de Museòlegs de Catalunya manifesta, un cop més, la necessitat de dissenyar processos de selecció per a la designació de la direcció dels equipaments museístics i patrimonials que es caracteritzin per:


 - La convocatòria d’un procediment públic mitjançant unes bases en les quals s’estableixin clarament tots els passos del procés i on es garanteixi l’aplicació de criteris d’avaluació clars i prèviament definits, conceptual i metodològicament, per tal de suprimir la discrecionalitat en la valoració de candidats i candidates.


- La constitució de comissions o ens de valoració formats per persones de tarannà independent amb solvència professional i intel·lectual contrastada i coneixedors de les institucions i del patrimoni que gestionen, per tal de poder garantir que la persona guanyadora del procés resulti del contrast equànime de mèrits, capacitats i pertinència de les propostes avaluades.


- L’exigència de la presentació d’un projecte que aporti una visió i unes línies d’actuació per a un període de temps prou llarg per poder avaluar-ne els resultats i que constitueixi un pilar fonamental sobre el qual es basi la decisió del jurat.


L’Associació de Museòlegs de Catalunya està convençuda que l’adopció d’aquestes bones pràctiques redunda en benefici de les pròpies institucions i, en conseqüència, dels serveis que aquestes reten a la ciutadania. D’aquesta forma, s’impulsen valors de qualitat, coherència i pluralitat que la societat exigeix dels poders públics i es posa de manifest el compromís de transparència i pràctiques de bon govern que haurien d’assumir, de debò, totes les administracions públiques en els temps actuals.


Per sentit de la responsabilitat i per respecte a la ciutadania, a la cultura i als professionals.


La Junta Directiva

Aquesta web utilitza galetes (cookies) propies i de tercers. Política de cookies Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús.