ÀREA DE SOCI

L'ASSOCIACIÓ

L'Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya és una associació cultural sense ànim de lucre que aplega professionals dels museus i del patrimoni cultural de Catalunya. Està estructurada en quatre seccions territorials i diverses comissions de treball, i representa un gran nombre de professionals del sector. L'AMC va ser fundada el 1995 i va integrar l'Associació de Museòlegs de les Comarques de Girona i el grup de Museòlegs del Col·Legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, així com l'experiència de l'Associació de Treballadors dels Museus de Catalunya, creada el 1982.

L'AMC avui actua com interlocutora del sector davant les administracins i és present als òrgans consultius vinculats a la gestió patrimonial. Desenvolupa un ampli ventall d'activitats formatives i de reflexió, que culminen en la seva producció editorial, amb l'edició de la col·lecció Manuals de Museologia i la revista Mnemòsine. Revista de Museologia de Catalunya.

​Des del 2005, l'AMc promou els Premis AMC de Museologia, uns guardons que reconeixen l’excel·lència dels projectes desenvolupats pels museus i les trajectòries de museòlegs i museòlogues a Catalunya.

Potenciar la figuara dels museòlegs i col·laboradors en el reconeixement social de la professió.

Vetllar per la defensa dels drets i interessos professionals.

Fomentar la comunicació i la relació entre els museòlegs oferint fòrums de debat.

Impulsar la formació professional permanent.

Contribuir al correcte funcionament del museus de Catalunya.

Fomentar la salvaguarda i l’ús social sostenible del patrimoni cultural i natural de Catalunya.

Fomentar la participació de la professió en els òrgans de gestió i decisió sobre els museus i el patrimoni català.

Formació continuada a través de cursos, tallers i jornades.

Activitats i visites tècniques gratuïtes.

Defensa dels interessos professionals.

Descomptes en publicacions especialitzades, pròpies i d’altres.

Avantatges en l’accés als museus i exposicions de Catalunya.

Descomptes en publicacions museístiques.

Informació continuada de l’actualitat museística i professional.

L’Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya va aprovar els actuals estatuts a l’Assamblea general extraordinària celebrada el dia 26 de novembre de 2022 a Barcelona.

Podeu consultar els estatuts en el següent document


Estatuts de L'amc

ORGANS DE GOVERN

 • Clients

  L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i la composen la totalitat de socis i sòcies. Es reuneix almenys un cóp l'any.

 • Clients

  La Junta Directiva és composada per el/la president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a, i entre 3 i 5 vocals més un vocal per cada Secció Territorial, eligits per l'Assemblea General cada quatre anys.

 • Clients

  L’Associació està integrada per quatre seccions territorials (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), les quals gaudeixen de plena autonomia de gestió i organització.

 • Clients

  Per a estudiar i analitzar alguns temes específics, la Junta pot crear o impulsar comissions i grups de treball específics, que integren tant membres de la Junta com altres membres de l’associació que ho desitgin.

Junta Directiva Actual

Joan Vicens Tarré (President)

Norma Vélez San Juan (Vicepresidenta)

Ana Requejo Alonso (Secretaria )

Elisenda Casanova Querol (Tresorera)

Txema Romero Martínez (Vocal)

Muntsa Guasch Solé (Vocal ST Barcelona)

Jordi Tresserras Juan (Vocal ST Girona)

Damià Amorós Albareda (Vocal ST Tarragona)

Carla del Valle Lafuente (Vocal ST Lleida)

Albert Forés Gómez (Vocal ST Balears)

VOLS FORMAR PART DE LA NOSTRA XARXA PROFESSIONAL?

CONTRIBUIRÀS A LA MILLORA DE L'EXCERCICI DE LA PROFESSIÓ I GAUDIRÀS DELS SERVEIS I ELS AVANTATGES QUE T'OFEREIX L'ASSOCIACIÓ

Aquesta web utilitza galetes (cookies) propies i de tercers. Política de cookies Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús.
Aceptar