ÀREA DE SOCI

NOTÍCIES

COMUNICAT

NOTA DE PREMSA Reunió de representants de la Junta Directiva de l’AMC amb la Gerència de l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona

Amb motiu de la convocatòria de la plaça 3/2021-C. CAP DE DEPARTAMENT DEL MUSEU FREDERIC MARÈS, per part de l’Ajuntament de Barcelona, representants de la Junta de l’Associació de Museòlegs es van reunir, el passat dijous 13 de maig, amb la Sra. Mònica Mateos, gerent de l’ICUB, i el Sr. en Carles Vicente, cap de Memòria Històrica i Patrimoni, per poder expressar la disconformitat amb la forma de provisió, la durada i el perfil requerits en aquest concurs.  


El sistema de selecció i accés als llocs de treball d’un museu, ja sigui el lloc de direcció, de gerència, de tècnics superiors i de la resta del personal (auxiliar, administratiu, subaltern o manteniment) hauria de ser el de concurs públic, sota els principis de mèrit, capacitat, publicitat, igualtat, transparència i lliure concurrència. Malgrat això, la llei de Funció Pública que regeix l’accés de personal a l’Administració pública ha establert l’obligatorietat de convocar algunes de les places internament. Des de l’AMC ens oposem a aquest criteri de selecció, que no té prou en compte l’especialització dels perfils laborals dels museus i que impedeix al gruix de la professió museística presentar-se seguint els principis d’igualtat i lliure concurrència.


En aquest cas concret, a més, la plaça s’ha convocat amb una categoria inferior a la que correspondria a una direcció de museu, ja que és així com es troba definida a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona. És per aquest motiu que ha estat oberta només a funcionaris o personal laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona o dels seus Organismes Associats, que no té una durada determinada i prorrogable, i que es convoca amb uns criteris de valoració, de grup laboral i de publicitat de la plaça que no corresponen, en alguns aspectes, a la direcció d’un museu, si bé la institució a gestionar i les funcions a desenvolupar hi corresponen clarament. És per això que reclamem a l’Ajuntament de Barcelona la revisió d’aquesta plaça.


Des de l’AMC, recordem que el perfil del personal de museus es troba definit al Decret 232/2001, de 28 d'agost, sobre el personal tècnic i directiu de museus. (DOGC 3471), al document publicat el 2019 per l’AMC, El projecte de definició de perfils professionals de museu (veure enllaç), i als criteris que estableixen els principals organismes internacionals. És per això que reclamem a les administracions que es respectin aquests perfils en la convocatòria de places i que es revisi qualsevol lloc de treball que no encaixi amb les funcions a desenvolupar. Reclamem també la revisió de la normativa de l’Administració Pública, ja que no respecta els principis d’igualtat i lliure concurrència, no reconeix els museus com equipaments singulars i que, per tant, valora els mèrits dels seus professionals principalment segons la seva experiència en un mateix grup laboral, més que segons la seva especialització laboral.


Junta AMC


Barcelona, a 19 de maig del 2021

Aquesta web utilitza galetes (cookies) propies i de tercers. Política de cookies Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús.